Založení podnikání

Poskytujeme služby v oblasti zakládání živností a společností. Po založení Vašeho nového podnikání Vám můžeme v rámci spojení našich služeb zajistit také založení podnikatelských účtů, potřebná pojištění (u některých činností i povinná), případně financování na rozjezd podnikání, účetní a daňové služby od našeho partnera.

Založení živnosti

Povinné ručení, havarijní pojištění,
pojištění záruky, GAP, flotily

Založení
s.r.o.

Movitý a nemovitý majetek (domy,
byty, domácnosti)

Poradenství pro podnikatele

Občanská, podnikatelská,
zaměstnanecká a profesní

Založení živnosti

Povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění záruky, GAP, flotily

Založení
s.r.o.

Movitý a nemovitý majetek (domy, byty, domácnosti)

Poradenství pro podnikatele

Občanská, podnikatelská,
zaměstnanecká a profesní

Zařídíme vše
potřebné

k založení Vaší živnosti
nebo s.r.o.

Postaráme se
o financování

poradíme Vám jak nejlépe
financovat Váš projekt

Zajistíme i další
služby

jako potřebná pojištění nebo
účetní a daňové služby

Plánujete rozjet vlastní podnikání na hlavní či vedlejší činnost? Rádi Vám pomůžeme tento krok uskutečnit. Založení živnosti není příliš složitý proces, je v zásadě důležité jen splnit základní podmínky, správně vyplnit potřebné formuláře, doložit nezbytné dokumenty a vybrat správně všechna živnostenská oprávnění. Pak už jen realizovat Váš nápad.

Nejprve je potřeba splňovat všeobecné základní podmínky:

 • Dosažení 18 let věku
 • Svéprávnost
 • Trestní bezúhonnost
 • Nemít nedoplatky u finančáku, sociálky nebo zdravotní pojišťovny z předchozího podnikání
 

Další podmínkou při výběru odborných živností, jimiž jsou živnosti vázané a řemeslné, je odborná způsobilost doložená buď vzděláním, kvalifikací nebo praxí. Splnění této podmínky se dá také snadno vyřešit odpovědným zástupcem, kterého si do své živnosti můžete nechat zapsat, který potřebné vzdělání či praxi v oboru má splněny, je schopen ji doložit a je ochoten Vám ji poskytnout. Takovým odpovědným zástupcem může být kdokoliv z rodiny či známých, případně existují osoby, které svou způsobilost nabízí za úplatu.

Při výběru činností, které budete chtít provozovat se sejdete se dvěma typy živností:

 • Živnosti ohlašovací
 • Živnosti koncesované
 

Ohlašovací živnosti se dále dělí právě dle typu odbornosti.

 • Živnosti volné: zde stačí pro získání a zapsání do živnostenského rejstříku splnit jen základní podmínky
 • Živnosti řemeslné: ty již podléhají splnění odbornosti ve smyslu vzdělání a šestileté praxe v daném oboru, aby mohla být činnost řádně vykonávána. Podkladem pro prokázání odbornosti zde může být i rekvalifikace, ke které se praxe dokládá taktéž.
 • Živnosti vázané: zde jsou o něco vyšší nároky, než u živností řemeslných. Platí zde také potřeba doložit vzdělání v oboru činnosti a zpravidla se dokládá delší praxe individuálně dle oboru. Rekvalifikaci je zde také možné předložit opět s odbornou praxí.

Koncesované živnosti jsou živnosti, nad kterými stát chce mít větší kontrolu, zejména kvůli bezpečnosti obyvatelstva, státních zájmů atd.. Je tedy potřeba nejprve získat státní povolení, které se následně dokládá výpisem. Tento výpis se vydává na základě rozhodnutí o vydání koncese.  O vydání koncese se žádá skrze živnostenský úřad, který vybranou koncesi (dle oboru) nechává schválit příslušným státním orgánem. Vydání koncesní listiny běžně trvá dva měsíce včetně 30 denní lhůty, kterou má příslušný orgán na vydání stanoviska k žádosti. Následuje zápis do živnostenského rejstříku.

Níže naleznete všechny potřebné přílohy, které se musí vyplnit k registraci u živnostenského úřadu.

Seznamy živností (oborů činností) s jejich označením níže naleznete také.

Neváhejte se na nás obrátit v případě, že si nebudete vědět rady. Pomůžeme Vám s vyřízením koncese, přihlášení k finančnímu úřadu, či s dalšími potřebnými procesy.

Rozhodli jste se jít rovnou do podnikání jako s.r.o.? Dobrá zpráva! S tímto Vám také dokážeme pomoct. Níže se v několika odstavcích dočtete, co to obnáší a co je pro to potřeba udělat.

Co je potřeba si ujasnit už na začátku?
Dříve, než se rozhodnete svou společnost založit, je potřeba se zamyslet nad tím, jak ji pojmenujete a připravit si také nějaký kvalitní podnikatelský/byznys plán.

Název firmy
Název by měl Vaši firmu reprezentovat, proto jeho vymýšlení věnujte dostatek času. Název by měl být poutavý a snadno zapamatovatelný, nesmí být klamavý a snadno zaměnitelný s jinou firmou. Zaměnitelnost si můžete také ověřit na veřejných seznamech obchodních společností v ČR jako je ARES nebo obchodní rejstřík, kam si do vyhledávání zadáte název, který jste vymysleli a zjistíte, zda jej již někdo nepoužívá.

Byznys plán
Co se týče podnikatelského plánu, měli byste ho mít vypracovaný alespoň na následující tři roky. Vzhledem k tomu, že má často obchodní plán významný vliv na úspěch podnikání, ideálně by ho měl vypracovat někdo zkušený, kdo má reálné představy a vyzná se v oboru. Nikdo ho od Vás nejspíše nebude vyžadovat, ale určitě by to měl být základní stavební kámen k úspěchu v podnikání.

Potřebné dokumenty
Jaké dokumenty budete k založení s.r.o. potřebovat?

 • Výpisy z trestního rejstříku budoucích jednatelů společnosti (lze vyřídit přes našeho notáře),
 • souhlas majitele budoucího sídla společnosti s umístěním sídla,
 • výpis z katastru nemovitostí vlastníka (lze vyřídit přes našeho notáře)
 • společenskou smlouvu nebo jinou zakladatelskou listinu (lze vyřídit přes našeho notáře),
 • potvrzení o vkladu základního jmění,
 • čestné prohlášení statutárního orgánu a souhlas s ustanovením do funkce
 • živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění (lze vyřídit přes našeho notáře).

V žádosti o nabídku se dostanete na náš online dotazník pro založení s.r.o., kde nám vyplníte všechny potřebné údaje k založení Vaší nové společnosti, vložíte vyplněné, podepsané a vyfocené přílohy, které leží níže a zanecháte nám svůj kontakt, abychom si mohli domluvit další postup.

Na formuláři také naleznete ceník za jednotlivé úkony, které budeme vyřizovat dle Vašeho výběru. Celková cena založení s.r.o. se u nás pohybuje v rozmezí 6 000 Kč – 18 000 Kč. Nejsme plátci DPH, uvedené ceny jsou tak konečné.