Investice a spoření

Spolupracujeme s necelou dvacítkou partnerů jako jsou investiční společnosti, penzijní společnosti, spořitelny a obchodníci s cennými papíry. Společně s nimi Vám pomůžeme se zhodnocováním Vašich volných prostředků, které požírá inflace.

Jednorázové
investice

Optimální nastavení Vašeho portfolia
pro jednorázovou úložku

Pravidelné
investice

Optimální nastavení Vašeho portfolia
pro pravidelnou úložku

Doplňkové
penzijní spoření

Jediná investiční příležitost
s podporou státu

Fondy kval.
investorů

Jedinečné investiční příležitosti pro
bonitní klientelu (od 1 000 000 Kč)

Investiční
hypotéky

Optimální výběr úvěru pro Vaše
podnikání

Spořicí účty
a term. vklady

Pomoc s výběrem vhodného nástroje
pro krátkodobé uložení peněz

Jednorázové
investice

Optimální nastavení Vašeho portfolia
pro jednorázovou úložku

Pravidelné
investice

Optimální nastavení Vašeho portfolia
pro pravidelnou úložku

Doplňkové
penzijní spoření

Jediná investiční příležitost
s podporou státu

Fondy kval.
investorů

Jedinečné investiční příležitosti pro
bonitní klientelu (od 1 000 000 Kč)

Investiční
hypotéky

Optimální výběr úvěru pro Vaše
podnikání

Spořicí účty
a term. vklady

Pomoc s výběrem vhodného nástroje
pro krátkodobé uložení peněz

Zhodnotíme Vaše
prostředky

a ochráníme je před inflací,
která snižuje jejich hodnotu

Zvolíme správný
typ investic

na základě Vašeho investičního
myšlení

Online náhled na
Vaše portfolio

a pravidelné reporty o stavu
investic

Nejspíše není třeba vysvětlovat význam sousloví jednorázová investice. V každém případě je potřeba říct, že v případě, že se Vám na běžném účtu nakumulovalo větší množství peněz, které by nějakou dobu měli ležet ladem, bylo by fajn je někam „zaparkovat“, aby Vám je nepožírala inflace. Náš výběr ať už akciových, dluhopisových, nemovitostních nebo komoditních fondů je dnes již tak rozsáhlý, že máme na na výběr velmi zajímavé kombinace, které v dlouhodobém horizontu dokáží porážet inflaci.
 
Níže na grafu můžete vidět, jaké dopady má 2% míra inflace na Vaše volné prostředky v dlouhodobém časovém měřítku.
 

Vliv 3% inflace na hodnotu peněz .png

Když toto dokáže průměrná 3% inflace, která je u nás v normální době přibližně takto „vysoká“, zkuste si představit, že do toho v průběhu roku několikrát naskočí meziměsíční inflace 15 % nebo dokonce
17 %, jako tomu je v roce 2022.

Dokáže Vás tento fakt přesvědčit, že zainvestování volných prostředků je důležité? Chcete vědět víc nebo rovnou začít investovat? Nebojte se nás požádat o nabídku a nezapomeňte nám ve zprávě zanechat svůj kontakt.

Pravidelné investice jsou zajímavé v tom, že v průběhu let lze efektivně eliminovat kolísání trhů, protože se nákup vybraných aktiv (akciových, komoditních, alternativních fondů) průměruje. U pravidelné investice je téměř „jedno“, kdy s ní začnete, důležité ale je dodržet nastavený investiční horizont, tj. doba po kterou budete investovat a prostředky nebudete vybírat.

Podobně jako u jednorázových investic máme velký výběr fondů od nejvýznamějších obchodníků s cennými papíry na našem trhu.

Začít investovat pravidelně lze už od „pětistovky“ měsíčně a tahle pětistovka Vám může v budoucnu zaplatit třeba vysněnou dovolenou, nebo přilepšit k důchodu.

Chcete vědět víc nebo rovnou začít investovat? Nebojte se nás požádat o nabídku a nezapomeňte nám ve zprávě zanechat svůj kontakt.

Znáte původně tři pilíře důchodového systému v Česku?

1. Pilíř
Důchodové pojištění: je pro každého občana České republiky povinné. V produktivním věku každý občan, odvádí státu 28 % své hrubé mzdy. Zaměstnanci odvádí 6,5 % přímo ze své hrubé mzdy a 21,5 % odvádí zaměstnavatel, OSVČ odvádí celou tuto částku samy. Je zde zachován princip zásluhovosti a solidarity. Tyto principy znamenají, že s vyššími odvody na důchodovém pojištění se zvyšuje i důchod dané osoby (princip zásluhovosti), ale s vyšším příjmem dané osoby se důchod zvyšuje pomaleji (princip solidarity).

2. Pilíř
Jednalo se o důchodové spoření, které bylo v roce 2016 zrušeno a tři pilíře se transformovaly na dva.

3. Pilíř
Doplňkové penzijní spoření (DPS) a Penzijní připojištění: Tento pilíř je pro každého občana ČR dobrovolný. Penzijní připojištění se státním příspěvkem fungovalo do konce roku 2012, po důchodové reformě byli jeho členové od 1. ledna 2013 převedeni do tzv. transformovaných fondů. V těchto fondech jim zůstaly zachovány jejich nároky, což znamená například garance nezáporného hodnocení. Do těchto fondů již od 1. ledna 2013 nesmí vstoupit žádný nový klient.
Novým systémem III. pilíře se stalo doplňkové penzijní spoření vedené v tzv. účastnických fondech (klienti transformovaných fondů do nich mohou kdykoliv přejít). Rozdílem oproti penzijnímu připojištění v transformovaných fondech je ztráta garance nezáporného hodnocení a nároku na výsluhovou penzi. Výhodou ale je výběr mezi jednotlivými typy fondů. Klient si tak může podle svého uvážení (jednou ročně zdarma) měnit investiční strategii svého spoření a zvolit si tak konzervativní fond s nízkým rizikem, vyvážený fond nebo dynamický fond s vyšším potenciálem výnosu. Hlavní výhodou je možnost získání státního příspěvku, která je závislá na výši vlastního příspěvku. Minimální částka, kterou musí účastník DPS měsíčně ukládat, aby dosáhl na minimální státní příspěvek 90 Kč, je 300 Kč. Nejvyšší možný měsíční příspěvek od státu je až 230 Kč, a to při vkladu účastníka 1000 Kč měsíčně.
Další zajímavou výhodou je možnost získání příspěvků od zaměstnavatele v rámci zaměstnaneckých benefitů. Tyto příspěvky nepodléhají odvodům na zdravotní a sociální zabezpečení ani dani z příjmů. Pro zaměstnavatele tyto příspěvky jsou uznatelným nákladem až do výše 50 000 Kč na zaměstnance.
Toto je velmi zajímavé i pro jednatele a společníky malých s.r.o., kteří si tak mohou ročně poslat na DPS 50 000 Kč a ušetří tak na odvodech, sníží si základ daně ve společnosti a přilepší si na důchod, protože i tyto prostředky se v rámci vybraného fondu v DPS budou zhodnocovat.

Rádi pro Vás doplňkové penzijní spoření vyřídíme a pomůžeme s nastavením benefitů ve Vaší firmě. Nebojte se nás oslovit a nezapomeňte nám na sebe zanechat kontakt.

Tyto fondy jsou určeny především pro bonitní klientelu. Do takového fondu se klient může kvalifikovat nikoliv nějakou zkouškou nebo certifikátem, ale výší investované částky. Minimální částka pro kvalifikaci do tohoto fondu začíná na 1 milionu korun. Při vkladu od 1 milionu korun je ještě potřeba prokázat administrátorovi fondu, že investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí, investičním cílům a vašim odborným znalostem a zkušenostem.
V případě, že jste investor, který do fondu chce vložit částku začínající na 125 000 EUR (ekviv. cca. 3,5 milionu Kč), stačí Vám už jen čestné prohlášení že rozumíte všem rizikům spojeným s danou investicí a že máte dostatečné zkušenosti s investováním do obdobných nástrojů, do kterých fond investuje a jste kvalifikováni.

Fondy jsou tedy teoreticky pro kohokoliv, kdo má milion korun a rozhodne se do FKI investovat.

Možnosti v rámci FKI:
Existuje mnoho FKI, které investují do různých druhů aktiv. My v rámci toho spolupracujeme výhradně s několika významnými, regulovanými obhospodařovateli FKI, které jsou již zaběhnuté a osvědčené.
Jedná se především o společnosti: Avant, CODYA, Conseq, J&T Banka nebo WOOD & Company.

Nevájte se na nás obrátit s požadavkem, rádi Vám při výběru pomůžeme a nastavíme společně celý proces. Nezapomeňte nám zanechat Váš kontakt.

Zvažujete investici do nemovitosti? Hypotéka na nebytové prostory je vhodná pro koupi komerčních nemovitostí určených k pronájmu.

Na investiční hypotéku si tak můžete pořídit například byt nebo bytový dům, který budete pronajímat, koupi penzionu nebo restaurace s účelem podnikání apod. Kromě aktuálních doložitelných příjmů dle daňového přiznání nebo potvrzení o zdanitelných příjmech s pracovní smlouvou na dobu neurčitou, Vám mohou posloužit i příjmy z budoucího pronájmu, které musíte bance prokázat uzavřenou smlouvou, nebo smlouvou o smlouvě budoucí.

Tento produkt je de facto úvěrový s cílem investovat.

Máte v plánu koupit nemovitost k dalšímu pronájmu nebo k podnikání? Neváhejte nám napsat a nezapomeňte nám zanechat svůj kontakt.

Při zainvestování do otevřeného podílového fondu Vám tento fond vydá tzv. podílové listy, jejichž hodnota bude odpovídat podílu investovaných prostředků na vlastním jmění fondu. Kurs podílového listu Vám tak dá přesnou informaci o zhodnocení portfolia fondu a při prodeji podílových listů získáte přesně svůj podíl na majetku fondu.

Hlavní výhody fondů:

  • Profesionální správa majetku
  • Omezená rizika
  • Vysoká likvidita

Zajímá Vás, jaké jsou u nás možnosti investování do podílových fondů? Ozvěte se nám a nezapomeňte nám zanechat svůj kontakt.

Máte mzdu nebo fakturujete v cizích měnách, ale žijete v Česku a veškeré výdaje máte tady?
Pravděpodobně Vás již nebaví hledat někoho, kdo Vám rozmění za co nejvýhodnější kurz, nebo chodit do směnárny a banky, kde Vám peníze vymění, ale s velmi nevýhodným kurzem a ještě Vám napálí poplatky. Stejně tak je to s nevýhodným kurzem a poplatky, v případě, že platíte v Čechách kdekoliv kartou.
Na to již klidně zapomeňte, máme pro Vás jednoduché řešení a ani nikam nemusíte chodit!
Na směňování měn sami využíváme dvě hlavní platformy, kde se kurz nejvíce blíží tomu aktuálnímu u ČNB.

Tou první je směnárenská společnost CYRRUS FX, která patří pod investiční společnost CYRRUS. Ta nabízí možnost směňování různých měn s velice nízkými spready (SPREAD je rozdíl mezi kurzem dle ČNB a kurzem společnosti), a to už od 0,2 Kč na 1 €.
Největší výhodou je, že nemusíte nic řešit nikde na pobočce, vše si pohodlně dokážete zřídit níže na tlačítku CYRRUS FX. Účet je veden podobně jako běžný účet a lze z něj stahovat i výpisy v různých měnách.

Druhou společností je Revolut. Ta nabízí možnost směňovat měny do 1 000 € bez jakéhokoliv poplatku a za aktuální hodnotu kurzu. U většího množství směn v měsíci si Revolut strhává opět drobný poplatek ve spreadu, ten se pohybuje také zhruba od 0,2 Kč na 1 €. V tomto případě Vám k registraci také postačí odkaz a vše se dá vyřešit online pomocí mobilní aplikace.

K oběma registracím si v každém případě připravte doklad totožnosti, kterým se můžete identifikovat. Výhodou obou účtů je, že mohou být vedeny jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. U Revolutu je pak nevýhodou, že oproti CYRRUS FX nemá přímo českou podporu, ale vždy se snaží porozumět požadavkům alespoň pomocí překladače.